• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

 
 

มีเนื้อหาว่าด้วยมาตราฐานการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ รายการเอกสารจดหมายเหตุของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และกระบวนการปฏิบัติงานจัดเก็บ

วันที่พิมพ์
: May 09, 2018
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 68 หน้า

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.