• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

กรมศิลปากร 79 ปี กับมรดกไทย 

วันคล้ายวันสถาปนา กรมศิลปากร เป็นปีที่ 79 กรมศิลปากรจึงจัดพิพ์เพื่อนำเอาผลงานที่กรมศิลปากรได้ดำเนินการไปแล้วในรอบหลายปีที่ผ่านมาให้ประชาชนได้รับทราบ ถึงความสำคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

วันที่พิมพ์
: Apr 26, 2018
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 92 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.