• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

จดหมายระยะทางไปตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ. 121 

หนังสือ จดหมายระยะทางไปตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ. 121 เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ ขณะทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการและคมนาคม ได้เสด็จไปตรวจราชการในเขตพื้นที่มณฑลชุมพร มณฑลนครศรีธรรมราช และมณฑลภูเก็ต

วันที่พิมพ์
: Aug 08, 2017
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 185 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.