• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

จดหมายเหตุเจมส์โลว์ "Journal of Public Mission to Raja of Ligor" 

จดหมายเหตุเจมส์โลว์ เป็นบันทึกรายวันของร้อยโท เจมส์ โลว์ ชาวอังกฤษที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูตไปยังเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช และได้บันทึกการเดินทางผ่านธรรมชาติอันสวยสดงดงามของเมืองชายทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตกของไทย เช่น เมืองไทรบุรี ตรัง สตูล ถลาง และพังงา เป็นต้น รวมทั้งทัศนคติต่างๆ จากการเข้าพบสนทนากับเจ้าเมืองและกรมการเมือง อีกทั้งในตอนท้ายของบันทึกรายวัน เขาได้เล่าประวัติของเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชและประวัติศาสตร์ไทยในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นต้น

วันที่พิมพ์
: Aug 08, 2017
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: N/A หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.