• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

จดหมายเหตุรายวันจดรายงานราชการของข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ร.ศ. 121 

จดหมายเหตุรายวันจดรายงานราชการของข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ร.ศ. 121 เป็นเอกสารบันทึกประจำวันของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต สะท้อนให้เห็นแนวคิดและผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาบ้านเมือง และวิถีชีวิตผู้คนในช่วง ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445)

วันที่พิมพ์
: Aug 07, 2017
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 97 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.