• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

บทสักวาเรื่องอิเหนา เล่นถวายในรัชกาลที่ 3 สักวาสมัยใหม่ ณ สังคีตศาลา บริเวณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และสักวาหน้าที่นั่ง ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1.ประวัติขุนอัครพงศ์พานิช (เล้ง อัศเวศน์) อดีตสมาชิกสภาจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร 2.บทสักวาเรื่องอิเหนา เล่นถวายในรัชกาลที่ 3 3.สักวาสมัยใหม่ ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 4.การเล่นสักวาถวายพระพรปีใหม่ ชุมนุมภาษาไทยได้จัดขึ้น ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย

วันที่พิมพ์
: Dec 23, 2016
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 74 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.