• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

ยอดทะเบียฬต่างๆ จำนวนร,ศ,128, 129, 130 รวบรวมจากใบบอกแลโทรเลขที่มณฑลต่างๆ บอกมายังกระทรวงมหาดไทย ที่ 1 ตุลาคม ร,ศ,131 
 

จดหมายเหตุว่าด้วยยอดทะเบียฬต่างๆ จำนวนร,ศ,128, 129, 130 รวบรวมจากใบบอกแลโทรเลขที่มณฑลต่างๆ บอกมายังกระทรวงมหาดไทย ที่ 1 ตุลาคม ร,ศ,131

วันที่พิมพ์
: Dec 21, 2016
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 46 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.