• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวภาคที่ 5 และชานพระศรีของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง (เพ็ง เพ็ญกุล) พิมพ์เป็อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพร.อ.หลวงอำนาจณรงค์ราญ (ไพฑูรย์ เพ็ญกุล) 

มีเนื้อหากล่าวถึงประวัติเพลงลาวดำเนินเกวียน และคำไว้อาลัยของคุณประชุมพรเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง (เพ็ง เพ็ญกุล) เจ้าของคณะละคร ณ ที่หนึ่งแห่งกาลเวลาพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งเจ้าพระยากรุงรัตนโกสินทร์ ชานพระศรีของเจ้าพระยามหินทรศักดิธำรง (เพ็ง เพ็ญกุล)

วันที่พิมพ์
: Dec 21, 2016
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 148 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.