• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

พระราชพงศาวดารฉะบับพระราชหัดถเลขาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงนิพนธ์คำอธิบายประกอบ 

หนังสือพระราชพงศาวดารฉะบับพระราชหัตถเลขาฉบับมีพระอธิบายของสมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพเป็นดุจกุญแจดอกวิเศษที่ไขความลับแห่งประวัติศาสตร์สยามออกตีแผ่เป็นหลักแห่งประวัติศาสตร์สยาม เพราะได้รับรองจากวรรณคดีสโมสร อันเป็นสโมสรชุมนุมนักปราชญ์เมื่อยุครัชกาลที่ 6 และยกย่องเชิดชูพระองค์ว่าเป็น "พระบิดาแห่ง ประวัติศาสตร์สยาม"

วันที่พิมพ์
: Dec 20, 2016
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 28 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.