• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

ลำดับกษัตริย์กรุงเก่าคำฉันท์ 

เรื่อง "ลำดับกษัตริย์กรุงเก่าคำฉันท์" นี้ แต่งเป็นกาพย์ฉบัง ๑๖ เนื้อเรื่องกล่าวถึงพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา จนกระทั่งถึงรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ หนังสือนี้ได้ถูกตัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแจก เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางสาวอรวรรณ เลขะกุล ณ เมรุวัดหัวลำโพง พระนคร กำหนดวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๑๓

วันที่พิมพ์
: Dec 16, 2016
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 46 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.