• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธาน พิธีเปิดโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2526 
 

ประวัติโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน รายชื่อแพทย์ผู้อำนวยการและแพทย์ประจำโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ สถิติผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยผู้มีรายได้น้อย สถิติการออกหน่วยรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล, พื้นที่ชายแดน สถิติชีพของอำเภอโป่งน้ำร้อน สถานะโรคมาเลเรียของโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ปัญหาสาธารณสุขอำเภอโป่งน้ำร้อน ข้อมูลทั่วไปของอำเภอโป่งน้ำร้อน รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานเปิดโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

วันที่พิมพ์
: Nov 22, 2016
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 12 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.