• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

รายงานการสร้างบ่อน้ำ พ.ศ. 2483 
 

การสร้างบ่อน้ำเมื่อ พ.ศ. 2482 กระทรวงมหาดไทยได้ตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการพิจารณาวางระเบียบการสร้างบ่อน้ำและเมื่อปี พ.ศ. 2483 นายพลตรี หลวงพิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้เห็นความจำเป็นในการสร้างบ่อน้ำสาธารณะให้แก่ราษฎร และได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการชักชวนปวงชนชาวไทยสละรายได้ในวันชาติเพื่อเป็นสาธารณกุศล

วันที่พิมพ์
: Nov 22, 2016
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 58 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.