• |
  • |

เมนูหลัก | รายละเอียดหนังสือ

พระราชบัญญัติธรรมเนียมคลองสิบมาตรา 
 

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงข้อบัญญัติในเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมเนียมคลองซึ่งมีจำนวน 10 มาตรา เพื่อให้ราษฎรทราบและปฏิบัติตาม

วันที่พิมพ์
: Oct 11, 2016
สำนักพิมพ์
: N/A
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 10/12 หน้า

จำนวนหนังสือ
ไม่จำกัด
Rating

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.

Copyright © ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปลวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม All rights reserved. Powered by Bookdose Co., Ltd.